Le Toucher - Honoré Daumier

Zapowiadałem, że UOKiK da platformie nc+ klapsa, ale nie sądziłem, że aż tak silnego. Urząd zdecydował o nałożeniu na nadawcę prawie 11 mln zł kary. Mówiąc inaczej, tyłek nc+ został właśnie zbity do czerwoności. Szczegóły w pełnej wiadomości.

Po cyrkach z ofertą programową, cenami, zmianami w umowach i ignorowaniem głosów użytkowników jakie odstawiało nc+ nie zdziwiłem się widząc jak ludzie sięgnęli po pochodnie. Teraz dołączyły do nich jeszcze widły. I to rządowe.

ITI Neovision – wprowadzając ofertę „nc+” oraz informując o jej warunkach złamała prawo – uznała Prezes UOKiK i nakazała natychmiastowe usunięcie skutków zakwestionowanych działań wobec abonentów. Klienci mogą kontynuować umowy na dotychczasowych warunkach. Spółka musi wypełnić liczne obowiązki informacyjne, a za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów zapłacić blisko 11 mln zł

– czytamy w oficjalnej informacji prasowej urzędu.

Małgorzata Krasnodępska-Tomkiel, prezes UOKiK, zakwestionowała między innymi:

  • jednostronne zmienianie umów zawartych z platformą n,
  • sposób przekazywania informacji o zmianie umowy,
  • zbyt krótki termin na złożenie rezygnacji z automatycznego przejścia na nc+ (sposób prezentacji pisma i jego redakcja wprowadzała w błąd).

Wszystko to składa się na naruszenie zbiorowego interesu konsumentów.

Spółka swoim działaniem naruszyła m.in. zasady lojalnego zachowania kontrahenta wobec konsumenta, dotrzymywania umów oraz uczciwości w wykonywaniu zobowiązań

– informuje urząd.

nc+ musi teraz:

  • abonentów, którzy nie wypowiedzieli umowy: spółka ma poinformować, że usługi telewizyjne będą świadczone na dotychczasowych warunkach do końca okresu wynikającego z dotychczas obowiązującej umowy zawartej na czas oznaczony lub do czasu wyboru przez nich oferty „nc+”.
  • abonentów, którzy wypowiedzieli umowy: spółka ma poinformować, że do 31 maja mogą anulować swoje wypowiedzenie. Wówczas będą im świadczone usługi telewizyjne na warunkach obowiązujących przed wypowiedzeniem umowy do końca oznaczonego okresu lub do czasu wyboru przez nich oferty „nc+”.
  • abonentów, którzy wybrali ofertę „nc+”: spółka ma poinformować, że do 31 maja mogą odstąpić od wybranej oferty nc+. Wówczas będą świadczone usługi telewizyjne na warunkach obowiązujących przed dokonaniem wyboru oferty „nc+” do końca oznaczonego okresu lub do czasu wyboru przez nich oferty „nc+”.

Na ITI Neovision Urząd nałożył sankcję finansową – 10 mln 841 tys. zł. Decyzja nie jest ostateczna, przysługuje od niej odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Co o tym sądzicie?

Fot. Honoré Daumier – Le Toucher Wikimedia